Klub rodičů

Klub rodičů při naší mateřské škole

Informace o klubu rodičů

Klub rodičů je dobrovolný, nepolitický spolek rodičů s vlastní právní subjektivitou