Zájmové aktivity

Všechny kroužky vedené naším pedagogickým personálem jsou zdarma.

Keramika

Mateřská škola má vlastní keramickou pec, kterou využívá během celého školního roku. Děti průběžně tvoří keramické výrobky, dárky pro rodiče a naše školní partnery.

Logopedie

Kroužek logopedické prevence vede paní učitelka Bc. Veronika Werner, jednou týdně pro děti, které mají „lehčí“ vady řeči. 2x ročně dochází paní logopedka do školky a provádí depistáž dětí, které na logopedii potřebují docházet.

Flétna

Hudebně rytmický kroužek s flétničkou vede paní učitelka Lanka Burianová, pravidelně jednou týdně.

Edukativně stimulační skupinky

Systematická příprava na dobrý vstup do základní školy, vedou naše paní učitelky, obsahuje 10 lekcí jednou týdně, za přítomnosti rodiče.

Plavání

Lekce plavání s plaveckou školou Krokodýl na Ponávce, doprava minibusem od školky jednou týdně, lekce v II. Pololetí školního roku. Plavání je hrazeno rodiči.

Lyžování

Lekce lyžování s lyžařskou školou Lemur, odjezd od školky jednou týdně v II. Pololetí školního roku, lyžování hrazeno rodiči.

Sportovní přípravka

Sportovní přípravka s Florbalem Židenice – jednou týdně v odpoledních hodinách na ZŠ Gajdošova.

Škola v přírodě

Škola v přírodě – každoročně na jaře vyrážíme se staršími děti za dobrodružstvím do přírody, ubytovací střediska vždy volíme vhodně pro děti předškolního věku.